News @el

News @el

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

News @el, Προσκλησεις
featured image

Για την απευθείας ανάθεση έργου τεχνικής ανάπτυξης εφαρμογής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.838,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την «Τεχνική ανάπτυξη εφαρμογής QR code» στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 26/3/2021.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Γεωργίου Γεννηματά 9 ΤΚ: 69300

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 26/3/2021 και ώρα 17.00 μ.μ. με email στο acc.greece@gmail.com.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914 (Γιώργος Μπεκιαρίδης)

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

News @el, Προσκλησεις
featured image

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την «Σύνταξη και ανάπτυξη των προσκλήσεων ανάθεσης προμηθειών» στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 22/1/2021.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με email.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 22/1/2021 και ώρα 17.00 μ.μ. με email στο acc.greece@gmail.com.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914 (Γιώργος Μπεκιαρίδης)

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

TANDEM project- Ένα γρήγορο catch-up για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που βάζει τους μετανάστες σε ρόλο εκπαιδευτών.

News @el, tandem-el
featured image

Το πρόγραμμα TANDEM- Task-based LaNguage teaching anD collaborative lEarning for upskilling Migrants συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία παρά τις όποιες δυσκολίες λόγω COVID-19.

Στις 26 & 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των εταίρων ώστε να συζητηθούν όσα έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί αλλά και επόμενα βήματα και στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην αποδοτικότερη υλοποίηση του προγράμματος.
Την πρώτη μέρα της διήμερης αυτής συνάντησης, συζητήθηκαν τυχόν κολλήματα και προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι τώρα καθώς και παρουσιάστηκαν μεταξύ των εταίρων οι μελέτες που έγιναν από κάθε έναν ξεχωριστά σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές και τις γλώσσες που επιθυμούν οι μετανάστες που βρίσκονται στην εκάστοτε χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στατιστικά που αφορούν την κατάσταση των ατόμων με περιορισμένες μαθησιακές γνώσεις, καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες τους σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στο τέλος της πρώτης ημέρας, αποφασίστηκε η τελική μορφή και το περιεχόμενο των δια δραστικών χαρτών και με ποιόν τρόπο μπορούν να γίνουν πιο προσιτοί και ευανάγνωστοι για το ευρύ κοινό.

Την δεύτερη και τελευταία μέρα αυτής της συνάντησης, συζητήθηκε η στρατηγική που κάθε εταίρος χρειάζεται να ακολουθήσει όσον αναφορά την δεύτερη φάση του προγράμματος και τον αντίκτυπο που η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στην διδασκαλία Γλωσσών μπορεί να έχει τόσο στους μετανάστες- δασκάλους όσο και στα άτομα που προσφάτως εγκατέλειψαν το σχολείο, δηλαδή τους επικείμενους μαθητές και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει η κάθε πλευρά να ακολουθήσει ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Οι παγκόσμιες εξελίξεις από την αρχή του έτους λόγω του Κορωναίου είναι κάτι που δεν επηρεάζει τους εταίρους του προγράμματος, αφού συνεχίζουν να εργάζονται και να χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα! Να υπενθυμίσουμε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΕ και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιταλίας που αποτελεί τον συντονιστεί του προγράμματος και από εταίρους που προέρχονται από την Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία και Δανία.

TANDEM- Eκμάθηση ξένων γλωσσών όπου στο ρόλο του δασκάλου βρίσκονται μετανάστες

News @el, tandem-el
featured image

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως! Σύμφωνα με μελέτες του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας  τουλάχιστον 20% των ενηλίκων που ζουν στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις λογοτεχνικές, μαθηματικές ή τεχνολογικές δεξιότητές τους. Αυτό ήδη αποτελεί από μόνο του ένα πρόβλημα αφού η έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνδέονται αρκετά συχνά με οικονομικά ή και κοινωνικά προβλήματα – ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά ανά τους αιώνες. Με γνώμονα το παραπάνω αλλά και την προσφυγική κρίση που διανύει η Ευρώπη από τις αρχές της δεκαετίας, τα ποσοστά δείχνουν να αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετές από τις δεξιότητες και ικανότητες των μεταναστών που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης δεν αναγνωρίζονται στην νέα χώρα εγκατάστασής τους. Η ανάγκη για την δημιουργία νέων δυνατοτήτων που θα αυξήσουν τις δεξιότητες των ευάλωτων αυτών ομάδων αλλά και την πιθανότητές στην εύρεση εργασίας καθιστούν επιτακτική την δημιουργία νέων ευκαιριών.

Το πρόγραμμα TANDEM, ένα πρόγραμμα διάρκειας από τον Οκτώβριο του 2019 εως τον Μάρτιο του 2022, στοχεύει να ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες των μεταναστών καθώς και τις δυνατότητές τους εύρεσης εργασίας, δίνοντάς τους την δυνατότητα χάρης τις γλωσσικές δεξιότητες που διαθέτουν να διδάξουν την γλώσσα τους μέσα από τεχνικές μη τυπικής μάθησης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να προωθηθούν οι διαφορετικές κουλτούρες καθώς και η εκμάθηση μεταξύ ενηλίκων και ντόπιων.

Το TANDEM προέκυψε μέσα από την συνεργασία οργανισμών από πέντε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, συνεργασία μεταξύ Ελλάδας (Συνεργασία Ενεργών Πολιτών), Κύπρου (Centre for Social Innovation), Ιταλίας (Centro  Sviluppo Creativo Danilo Dolci) , Δανίας (Clavis) , Αυστρίας (Verein Multikulturell) και Γερμανίας (Iberika). Συντονιστής του προγράμματος είναι ο φορέας από την Ιταλία.

Ήδη η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας, με όλους τους εταίρους να θέσουν γερά θεμέλια για την υλοποίηση ενός προσοδοφόρου τόσο σε πολιτιστικό όσο και μεταναστευτικό επίπεδο.

Δημοσίευση έρευνας πεδίου

News @el, Χωρίς κατηγορία

Η ανάλυση των πραγματικών αναγκών και χαρτογράφησης δεξιοτήτων μεταξύ μεταναστών και τοπικών χειροτεχνών στα πλαίσια του έργου MyHandsCraft έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ